Nội dung cơ bản của vấn đề sức khỏe sinh sản

Trong kế hoạch hành động sau Hội nghị Cairo của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc

(UNFPA), SKSS bao gồm sáu nội dung chính có liên quan mật thiết với nhau đó là SKSS, KHHGĐ, sức khỏe phụ nữ và làm mẹ an toàn, vô sinh, bệnh nhiễm nhuẫn và bệnh lây truyền qua đường tình dục, vấn đề tình dục.

Nhưng mỗi khu vực, mỗi quốc gia lại có những vấn đề ưu tiên của riêng mình,

nên các nước và các tổ chức tham gia vào việc thực hiện chương trình sức khỏe sinh sản đã cụ thể hóa 10 nội dung như sau :

+ Làm mẹ an toàn.

+ Kế hoạch hóa gia đình.

+ Nạo hút thai.

+ Bệnh nhiễm khuẩn qua đường sinh sản.

+ Các bệnh LTQĐTD.

+ Giáo dục tình dục

+ Phát hiện sớm ung thư vú và đường sinh dục.

+ Vô sinh.

+ Sức khỏe vị thành niên.

+ Giáo dục truyền thông vì SKSS-KHHGĐ [42, tr.12].

Nội dung SKSS như đã đề cập bao gồm nhiều nội dung phong phú, phức tạp, có

nhiều cách hiểu khác nhau nhưng đều có những điểm chung.

Theo tác giả Bùi Ngọc Oánh, nội dung cơ bản của vấn đề SKSS bao gồm:

+ Tình trạng sức khỏe của hệ cơ quan sinh dục nam và nữ…

+ Sự dậy thì và sự chín muồi giới tính, sự nảy sinh và xuất hiện những nhu cầu

của đời sống tình dục.

+ Những biểu hiện của đời sống tính dục và những chức năng khác trong hoạt

động ủa các cơ quan sinh dục.

+ Đời sống tình dục trong đó có sức khỏe tình dục.

+ Sự thụ thai và các vấn đề phòng tránh, chữa trị trong sinh nở nuôi con…

+ Vấn đề KHHGĐ.

+ Những kiến thức và bệnh lý liên quan đến đường tình dục.

+ Ý thức và trách nhiệm trong quan hệ yêu đương, quan hệ tình dục.

+ Ý thức tôn trọng phụ nữ, tôn trọng quyền bình đẳng nam nữ….[38, tr.135-136].

Theo tác giả Đào Xuân Dũng, nội hàm của SKSS có thể tóm tắt ở các điểm chính

sau đây:

+ Hành vi sinh sản và tình dục có trách nhiệm.

+ Dịch vụ KHHGĐ rộng rãi và thuận tiện.

+ Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và đảm bảo thai nghén và sinh nở an toàn.

+ Kiểm soát có hiệu quả các bệnh nhiễm khuẫn đường sinh sản.

+ Phòng và điều trị vô sinh.

+ Loại trừ phá thai không an toàn.

+ Phòng và điều trị các bệnh ác tính ở cơ quan sinh sản.

Share This
COMMENTS
Comments are closed